Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Wyszukiwanie zaawansowane

Usługi Opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej 
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku   w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 
 • Uchwały Rady Miasta Nr XXII/352/08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat jak również tryb ich pobierania ze środków samorządowych Miasta Dębica.
 • Zarządzenia Nr 41/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w sprawie wprowadzenia Instrukcji Postępowania w Sprawie Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy na podstawie art.12 ust.8 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Podstawą do otrzymania pomocy w formie usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy lub osób upoważnionych, przyznająca tę formę pomocy w oparciu o następujące dokumenty:

 • wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego; pomoc może być także udzielana  z urzędu;
 • zaświadczenie  lekarza rodzinnego potwierdzające konieczność objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę  w przypadku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę  w przypadku usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm, ze wskazaniem wymaganej liczby godzin
 • orzeczenie grupy inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności, w przypadku jej posiadania;
 • rodzinny wywiad środowiskowy określający sytuację życiową i materialną danej osoby,  przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Dział Usług Opiekuńczych współpracuje z n/w Zakładami Opiekuńczo– Leczniczymi i Zakładami  Pielęgnacyjno- Opiekuńczymi oraz hospicjum domowym.

 1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  ul.  Obrońców Pokoju 74a, 36-100 Kolbuszowa Telefon: (17) 227-12-22
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Sp. z o.o. Pustków 39-205 Pustków 516 Telefon : +48 606-670-804Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Caritas Grybów ul. ‎Rynek 10, Grybów Telefon;(18 ) 445 02 53
 3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Wyspiańskiego 14  Sędziszów Małopolski Telefon: (0-17) 222-60-60
 4. Zakład Opiekuńczo Leczniczy Sanatorium SP ZZOZ  im. Jana Pawła II 36-051 Górno, woj. podkarpackie, pow. Rzeszów  Telefon: (17) 771-53-03, 772-88-96Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  SP ZOZ NR 2 w Rzeszowie,  ul. ks. Ożoga 32  Dynów Telefon: (0-16) 652-25-74, 652-10-35
 5. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  Hyżne 104, tel. (17) 230 50 30, (17) 230 50
 6. Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji  Błażowa ul. Piłsudskiego 8 tel. 017 229 70 25
 7. Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II ul. Mickiewicza 2 39-200 Dębica  tel. 507 506 808

 Wymagana dokumentacja do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej:

 • Zaświadczenie psychologa 
 • Zaświadzenielekarza psychiatry 
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Wniosek z uzasadnieniem
 • Wyniki badań: OB, mocz, morfologia, RTG płuc, EKG, WR
 • Odcinek renty lub emerytury osoby ubiegającej się o DPS oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Ostatnia decyzja z ZUS

Lokalizacja Działu Usług Opiekuńczych  w budynku  Domu Seniora  przy ulicy Rzeszowskiej 15

Telefon - 14 6816-166 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Krysiak

Data wytworzenia:
14 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Salamon

Data publikacji:
14 gru 2023, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Gawlik

Data aktualizacji:
18 gru 2023, godz. 13:15