Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Wyszukiwanie zaawansowane

Wymagane dokumenty do otrzymania Karty Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą internetową. Złożenie wniosku jest możliwe, za pomocą właściwego systemy teleinformatycznego, przez stronę empatia.mpips.gov.pl.

System SI KDR umożliwi realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.). 

Komunikat ws. załączników do wniosków złożonych drogą elektroniczną

W związku z zapytaniami obywateli oraz osób rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dotyczącymi konieczności dołączenia kompletu dokumentów do wniosku złożonego drogą elektroniczną uprzejmie informuję, że zapis art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie, o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, po uwierzytelnieniu ich przy użyciu mechanizmów określonych w ust. 10, nie wyklucza stosowania art. 10 ust. 9 ww. ustawy, w myśl którego przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy zostanie złożony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną, za pomocą właściwego systemu teleinformatycznego (czyli przez stronę empatia.mpips.gov.pl) i wnioskodawca nie dołączy do niego elektronicznych kopii dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 4 (lub ust. 7 w przypadku wniosku  o duplikat Karty), wezwanie o usunięcie braków formalnych jest uzasadnione tylko przypadku, gdy wójt nie może bezpłatnie uzyskać dostępu do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te nie są mu znane z urzędu, ani możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza – czyli analogicznie jak w przypadku wniosków złożonych drogą tradycyjną.

Agnieszka Kopeć
Departament Polityki Rodzinnej MPiPS


Pliki do pobrania


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami składa się w Punkcie Pierwszego Kontaktu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy - Akademicka 12 codziennie od poniedziałeku do  piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dodatkowych informacji udziela  się pod numerem tel.: 14 670 50 06,14 68 13 590,14 68 13 591 (wew. 120)

Więcej informacji na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Niezbędne dokumenty


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o Dębicką Kartę Dużej Rodziny Trzy Plus

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami składa się w  Punkcie Pierwszego Kontaktu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy - Akademicka 12 codziennie od poniedziałeku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dodatkowych informacji udziela  się pod numerem tel.: 14 670 50 06,14 68 13 590,14 68 13 591 (wew. 120)

Niezbędne dokumenty


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Gawlik

Data wytworzenia:
23 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Gawlik

Data publikacji:
23 lut 2024, godz. 11:56

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Gawlik

Data aktualizacji:
23 lut 2024, godz. 11:56